Main News

Update

Story

วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ในภาวะต้นทุนการผลิตสูง : เอนไซม์

        บทความโดย     น.สพ. ยุทธ  เทียมสุวรรณ             ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บจก. เซ็นทรัลลิส ในยุคข้าวยากหมากแพง สินค้าขึ้นราคา พบเกิดจากภาวะต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่ปศุสัตว์ อันกำเนิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยอยู่แล้ว มีตัวเร่งสำคัญคือ โรคระบาด…

วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ในภาวะต้นทุนการผลิตสูง : ZnO

 โดย น.สพ. ยุทธ  เทียมสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บจก. เซ็นทรัลลิส หลังการหย่านมลูกสุกร มักพบปัญหาชะงักการเจริญเติบโต หรือที่เรียกกันว่า SET BACK  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 7 วันแรกที่แสนจะวิกฤติ…

“หมูเถื่อน” ตัวการทำลายธุรกิจสุกรและความมั่นคงอาหารไทย

               จากเป้าหมาย Zero ASF ของกรมปศุสัตว์ ลั่นจัดการหมูเถื่อนลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายเป็นพาหะนำโรค พร้อมปกป้องเกษตรกร สร้างความเป็นธรรมและความมั่นใจ ส่งเสริมผู้เลี้ยงกลับเข้าเลี้ยงใหม่โดยเร็ว ขณะที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ-เกษตรกรทั่วประเทศ ชื่นชม กรมปศุสัตว์ เอาจริงปราบปรามหมูเถื่อนต่อเนื่อง ขอเร่งจัดการให้สิ้นซาก ตัดตอนขบวนการโดยเร็ว…

ป้องกัน “ไข้หวัดนก” ด้วยระบบคอมพาร์ทเมนท์

ไก่เนื้อ/ไก่ไข่ จากรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกที่ประเทศเวียดนามช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรเฝ้าระวังป้องกันโรค โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ชูระบบ “คอมพาร์ทเม้นท์” (Compartment) ช่วยป้องกันโรคไข้หวัดนกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ได้อย่างเป็นรูปธรรม…

Related News