ผู้เลี้ยงหมู มั่นใจรัฐเดินหน้าแก้ปัญหาหมูเถื่อนถูกทางวอนร้านค้าปลีก-ค้าส่งร่วมมือซื้อหมูไทย

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ มั่นใจหน่วยงานภาครัฐเดินหน้าปราบหมูเถื่อน ยกระดับราคาในประเทศเข้าสู่ภาวะปกติได้ในไม่ช้า พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าปลีก-ค้าส่งเนื้อหมู ซื้อหมูไทยและแจ้งเบาะแสหมูเถื่อน หวังลดปริมาณเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย แก้ปัญหาราคาตกต่ำ และขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย หนุนการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก

นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า การปราบปรามหมูเถื่อนได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งกรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน ตำรวจ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่สอบสวนดำเนินคดีจนได้ตัวกลุ่มนายทุนและบริษัทนำเข้าหลายราย แต่คดียังอยู่ในขั้นตอนสอบสวนและดำเนินคดี จึงขอให้รัฐเร่งดำเนินการให้ความจริงปรากฎตามหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายสูงสุด

“หมูเถื่อน ทำความเสียหายอย่างหนักกับวงการหมูไทยและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศจากการหนีภาษี และหมูเถื่อนขายกดราคา ทำให้หมูไทยไม่สามารถแข่งขันได้ เพราะราคาในตลาดต่ำกว่าต้นทุนของเกษตรกร จนต้องแบกภาระขาดทุนมานานกว่า 12 เดือน จึงเชื่อว่าความร่วมมือกันของภาครัฐทั้งการปราบปรามหมูเถื่อนและมาตรการตัดวงจรลูกหมูขุนไปทำหมูหัน จะช่วยดึงราคาหมูให้สูงขึ้นได้” นายสิทธิพันธ์ กล่าว

นายสิทธิพันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันราคาแนะนำเฉลี่ยสุกรมีชีวิตคละขนาดของสมาคมฯ อยู่ที่ 60-70 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ต้นทุนของเกษตรกรคือ 80 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากหมูเถื่อนยังถูกลักลอบระบายสู่ตลาดต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นช่วงที่ผลผลิตหมูไทยจากฟื้นฟูฟาร์มสามารถจับออกสู่ตลาดได้พร้อมกัน ทำให้ปริมาณหมูในตลาดมีมาก แต่ความต้องการยังน้อยอยู่จากเศรษฐกิจชะลอตัว และนักท่องเที่ยวไม่เข้ามามากเท่าที่คาดการณ์ ราคาจึงไม่สามารถปรับขึ้นได้

 ผู้เลี้ยงหมูหวังว่า มาตรการต่างๆ ที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เกษตรกร และภาคธุรกิจ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา โดยเฉพาะโครงการลดปริมาณลูกหมูขุน 450,000 ตัว เพื่อนำไปทำหมูหันช่วง 3 เดือนจากนี้ไป และการพิจารณาโครงสร้างต้นทุนการผลิตอย่างเป็นธรรม จะช่วยยกระดับราคาสุกรของไทย ให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาคุ้มทุน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูว่าจะขายหมูได้ในราคาที่เป็นธรรม สามารถปลดหนี้สินสะสมให้หมดได้ และยังคงประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง ผลิตเนื้อหมูปลอดภัยและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทยได้ในระยะยาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News