ก.เกษตรฯ ขอความร่วมมือ โมเดิร์นเทรด ช่วยแก้วิกฤตราคาหมูตกต่ำ

กระทรวงเกษตรฯ จัดเวทีหารือรักษาเสถียรภาพราคาหมู ขอความร่วมมือโมเดิร์นเทรด ช่วยเกษตรกรรายย่อย แก้วิกฤติราคาหมูตกต่ำ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายไชยา พรหมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ และกรมการค้าภายใน ภาคเอกชนโมเดิร์นเทรด ได้แก่ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด (เบทาโกรช็อป), บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (Big C), บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (Makro), บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus’s และ CP fresh mart), บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดส์ รีเทล จำกัด (TOP), บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด (Go Wholesale), บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต จำกัด, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ตลอดจนสมาคม/ชมรมผู้เลี้ยงสุกร กลุ่มเกษตรกรรายย่อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากปัญหาราคาสุกรตกต่ำ ทำให้เกษตรกรรายย่อยได้รับผลกระทบขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันหามาตรการในการลดต้นทุนการผลิต และการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร กระทรวงเกษตรฯ จึงได้จัดเวทีประชุมหารือระหว่างเกษตรกรรายย่อย และผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายใหญ่ ช่วยกันรักษาเสถียรภาพราคาสุกร ไม่ให้กระทบกับราคาต้นทุนของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ ยินดีให้ความช่วยเหลือ และจะหามาตรการร่วมกันกับกรมปศุสัตว์และกรมการค้าภายใน ในการกำหนดราคาสินค้าสุกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้สามารถขายสินค้าสุกรในราคาที่เป็นธรรม และไม่กระทบกับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางด้วย

สำหรับในส่วนของการแก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต  กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชทดแทน คือ ข้าวโพด และถั่วเหลือง ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำร่อง 500 ตำบล สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ให้เกษตรกรต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News