#farmexpo

ฟาร์ม เอ็กซ์โป MOU  จับมือพันธมิตรดันงานเกษตรใหญ่ครบวงจรสัญชาติไทยครั้งแรก

ฟาร์ม เอ็กซ์โปจับมือพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน บูรณาการภาคเกษตรไทยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยี ส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมการเกษตรไทย พร้อมเตรียมจัดงาน FARM EXPO 2024 ภายใต้ธีม REVOLUTIONISING FARM…

Related News